ดวงใจสันนิวาส รินท์ลภัส

ISBN:

Published:

Paperback

420 pages


Description

ดวงใจสันนิวาส  by  รินท์ลภัส

ดวงใจสันนิวาส by รินท์ลภัส
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, ZIP | 420 pages | ISBN: | 7.75 Mb

เธอ…บัวบุษบา ฮามิลตัน แพทยสาวในคริสตศตวรรรษที 21ไดรับกุญแจดอกหนึงมาจากชายแปลกหนาซึงไดพาเธอ ‘ยอน’ เวลากลับไปสองศตวรรษเขา…วิลเลียม นอรธแธม โจรสลัดหนุมแหงคริสตศตวรรษที 17ซึงผันตัวมาเปนนักลาอาณานิคมเพือชวยเหลือหญิงทีรักไดประสบเหตุทีทำใหเขา ‘ขาม’Moreเธอ…บัวบุษบา ฮามิลตัน แพทย์สาวในคริสต์ศตวรรรษที่ 21ได้รับกุญแจดอกหนึ่งมาจากชายแปลกหน้าซึ่งได้พาเธอ ‘ย้อน’ เวลากลับไปสองศตวรรษเขา…วิลเลียม นอร์ธแธม โจรสลัดหนุ่มแห่งคริสต์ศตวรรษที่ 17ซึ่งผันตัวมาเป็นนักล่าอาณานิคมเพื่อช่วยเหลือหญิงที่รักได้ประสบเหตุที่ทำให้เขา ‘ข้าม’ เวลาไปอีกสองศตวรรษพรหมลิขิตชักนำให้เขาและเธอมาพบกันในคริสต์ศตวรรษที่ 19และต้องร่วมมือกันหาทางกลับยุคของตนโดยหารู้ไม่ว่าความใกล้ชิดสนิทสนมได้พัฒนาความสัมพันธ์จนทั้งสองทำใจได้ยากยิ่งที่จะต้องพลัดพรากจากกันสุดท้ายแล้วทั้งสองจะร้างราห่างไกลเก็บทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นให้เป็นเพียงความฝันหรืออยู่ร่วมกันในที่ซึ่ง ‘ดวงใจสันนิวาส’มีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่จะตัดสินใจEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ดวงใจสันนิวาส":


tribos.pl

©2008-2015 | DMCA | Contact us